O NAS
HISTORIA
TECHNOLOGIA
WODA
USŁUGI
ZSZ
Wzory umów i wnioski

UMOWY

 1. F. nr 2.1/15 - Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 2. F. nr 2.1/16 - Umowa o zaopatrzenie w wodę,
 3. F. nr 2.1/17 - Umowa o odprowadzanie ścieków,
 4. F. nr 2.1/18 - Umowa o wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej,
 5. F. nr 2.1/19 - Zalącznik nr 3 do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

WNIOSKI

 1. F. nr 2.1/13 - Wniosek o zawarcie umowy o wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej,
 2. F. nr 2.1/14 - Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 3. F. nr 2.1/3 - Wniosek o określenie warunków technicznych dostawy wody i odprowadzania ścieków,
 4. F. nr 2.1/4 - Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego / sieci kanalizacyjno sanitarnej,
 5. F. ne 2.1/5 - Wniosek o odbiór techniczny sieci wodociągowej / sanitarnej / przyłącza wodociągowego / przyłącza kanalizacji sanitarnej.

ZLECENIA

/zlecenie należy pobrać, wypełnić pola edytowalne, podpisąć czytelnie własnoręcznie i wysłać zaskanowane (w formacie jpg lub pdf) na adres email podany w treści zalącznika lub dostarczyć osobiście do siedziby PWiK/

 1. Zalącznik 1 - Oświadczenie konsumenta/ów o odstąpieniu od umowy
 2. Zalącznik 2 - Oświadczenie konsumenta zawierającego umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w lokalu przedsiębiorstwa
 3. Zalącznik 3 - Zlecenie - oświadczenie nr... złożone w lokalu/ poza lokalem przedsiębiorstwa "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" LABORATORIUM
 4. Zalącznik 3 - Wykaz szczegółowy badania laboratoryjnego LABORATORIUM
 5. Zalącznik 4 - Zlecenie - oświadczenie nr... złożone w lokalu/ poza lokalem przedsiębiorstwa "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" DYSPOZYTORNIA
 6. Zalącznik 5 - Zlecenie - oświadczenie nr... złożone w lokalu/ poza lokalem przedsiębiorstwa "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" dotyczy JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

PRZETARGI
OGŁOSZENIA
CENNIKI
AKTUALNOŚCI
MULTIMEDIA
HOME | HISTORIA | WODA | USŁUGI | PRZETARGI | TECHNOLOGIA | OGŁOSZENIA | KONTAKT| MULTIMEDIA