O NAS
HISTORIA
TECHNOLOGIA
WODA
USŁUGI
ZSZ
SIEĆ WODOCIĄGOWA

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Sieć wodociągowa miasta Ełk to pierścieniowy system rurociągów zasilany z jednego ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie podmiejskich lasów. Pompownia IIIo tłoczy wodę pod stałym ciśnieniem ( dzień - 500 kPa, noc - 400 kPa ) rurociągami przesyłowymi DN-600 i DN-400 w kierunku miasta.

Ustabilizowane ciśnienie w sieci wodociągowej, równomierny rozkład ciśnień na terenie całego miasta oraz przeprowadzona w 1995r akcja gruntownego czyszczenia rurociągów zapewnia niezawodną dostawę wody i pokrywa potrzeby każdego odbiorcy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku eksploatuje 115 km sieci wodociągowej stanowiącej majątek Firmy.

Jesteśmy także dostawcą wody dla wielu pobliskich miejscowości. Sukcesywnie realizowany jest program wodociągowania Gminy Ełk w celu wyeliminowania indywidualnych i lokalnych ujęć, które nie są w stanie zapewnić dostawy produktu o parametrach zgodnych z Polską i Unijną Normą.

PRZETARGI
OGŁOSZENIA
CENNIKI
AKTUALNOŚCI
MULTIMEDIA
HOME | HISTORIA | WODA | USŁUGI | PRZETARGI | TECHNOLOGIA | OGŁOSZENIA | KONTAKT| MULTIMEDIA
ostatnia aktualizacja 9 styczeń 2006