O NAS
HISTORIA
TECHNOLOGIA
WODA
USŁUGI
ZSZ
JAKOŚĆ WODY

JAKOŚĆ WODY CZYSTEJ PODAWANEJ DO SIECI Z UJĘCIA MIASTA EŁK

Państowowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku w oparciu o rozporządzenie Misnistra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 ze zmianami) informuje że, na podstawie wyników badań stwierdzono:
Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Skład wody uzdatnionej z ujęcia miasta Ełk na podstawie wyników badań akredytowanego laboratorium SAUR NEPTUN GDAŃSK nr. 2016/01458 z dn.19.07.2016 r.

OZNACZONY PARAMETR
JEDNOSTKA
UJĘCIE EŁK
WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA
Mętność
NTU
0,27
1
Barwa
mg Pt/dm3
14
-
Zapach
 
akceptowalny
-
Odczyn
pH
7,6
6,5 - 9,5
Azot amonowy
mgN-NH4/dm3
0,07
0,5
Chlorki
mg Cl/dm3
5,25
250
Twardość ogólna
mgCaCO3/dm3
278
60-500
Żelazo ogólne
ugFe/dm3
<10
200
Mangan
ug Mn/dm3
<5
50
Fluorki
mg F/dm3
0,17
1,5
Siarczany
mg SO4/dm3
25,7
250
Sód
mgNa/dm3
5,91
200

 

 

PRZETARGI
OGŁOSZENIA
CENNIKI
AKTUALNOŚCI
MULTIMEDIA
HOME | HISTORIA | WODA | USŁUGI | PRZETARGI | TECHNOLOGIA | OGŁOSZENIA | KONTAKT| MULTIMEDIA
ostatnia aktualizacja 10 styczeń 2015