O NAS
HISTORIA
TECHNOLOGIA
WODA
USŁUGI
ZSZ

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk II


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku jest  beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20014-2020. W ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” realizuje projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk II”


Całkowita koszt realizacji projektu:
40 814 407,35 PLN (brutto)
Wartość netto:
33 182 445,00 PLN
Wartość dofinansowania:
21 153 808,68 PLN
Środki własne:
12 028 636,32 PLN

Zakres rzeczowy:
1. Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla „Konieczki” w Ełku
2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla „Północ” w Ełku
3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla „Centrum” w Ełku
4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla „Kochanowskiego” i „Bogdanowicza” w Ełku
5. Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla „Zatorze” w Ełku
6. Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Strefowej w Ełku
7. Przebudowa wodociągu magistralnego DN-400 SUW miasta Ełk
8. Budowa zlewni ścieków dowożonych przy ul. Garbarskiej w Ełku
9. Przebudowa technologii Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej
W ramach realizacji projektu zostanie przebudowane 21,1 km sieci kanalizacji sanitarnej, 2,1 km sieci wodociągowej.

 

PRZETARGI
OGŁOSZENIA
CENNIKI
AKTUALNOŚCI
MULTIMEDIA
HOME | HISTORIA | WODA | USŁUGI | PRZETARGI | TECHNOLOGIA | OGŁOSZENIA | KONTAKT| MULTIMEDIA