O NAS
HISTORIA
TECHNOLOGIA
WODA
USŁUGI
ZSZ
O NAS

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Ełk. Reprezentuje ją Zarząd Spółki, powoływany przez Radę Nadzorczą, wybieraną przez Zgromadzenie Wspólników.

 • nazwa spółki, jej siedziba i adres:

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 19-300 Ełk ul. Suwalska 64
 • oznaczenie sadu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer którym spółka jest wpisana do rejestru:

  Sad rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000027785
 • numer identyfikacji podatkowej NIP:

  848-000-02-10
 • REGON

  790038077
 • wysokość kapitału zakładowego:

  40.856.500,00 zł
 • numery kont bankowych

  - PEKAO Bank Pekao S.A. oddział w Ełku
  16124055981111000050242391

  - PKO Bank Polski S.A. oddział w Ełku
  63102047240000300200056952
 
PRZETARGI
OGŁOSZENIA
CENNIKI
AKTUALNOŚCI
MULTIMEDIA
HOME | HISTORIA | WODA | USŁUGI | PRZETARGI | TECHNOLOGIA | OGŁOSZENIA | KONTAKT| MULTIMEDIA