O NAS
HISTORIA
USŁUGI
TECHNOLOGIA
WODA
ZSZ

 

CENNIKI - Cennik usług laboratoryjnych w spółce obowiązujący od 1 lipca 2016


Lp.

Rodzaj badań

wartość badań netto

1.

BZT5 bez rozcieńczeń

43,00

2.

ChZT

71,00

3.

Azot amonowy NH4 (metoda miareczkowa)

32,00

4.

Azot amonowy NH4 (spektrofotometryczna)

30,00

5.

Azot ogólny Kjeldahla

56,00

6.

Azot azotynowy NO2

30,00

7.

Azot azotanowy NO3

55,00

8.

Azot całkowity (fiolki)

99,00

9.

Azot ogólny - metoda obliczeniowa

125,00

10.

Ortofosforany rozpuszczalne

30,00

11.

Fosfor ogólny

65,00

12.

Zawiesina ogólna

63,00

13.

Ekstrakt eterowy

63,00

14.

Chlorki

15,00

15.

Siarczany

24,00

16.

Żelazo

30,00

17.

Mangan

30,00

18.

Twardość ogólna

19,00

19.

Mętność

13,00

20.

Barwa

12,00

21.

Odczyn pH

12,00

22.

Temperatura

10,00

23.

Kwasowość, zasadowość

20,00

24.

Przewodność

12,00

25.

Indeks objętości osadu czynnego

50,00

26.

Ocena biocenozy osadu czynnego

50,00

27.

Bakterie grupy Coli

69,00

28.

Bakterie E. Coli

69,00

29.

Enterokoki kałowe

63,00

30.

OLB 22 C, 36 C

57,00

31.

Pobieranie próbek dobowych

75,00

32.

Pakiet I - ścieki obejmujący badania:
1) Zawiesina ogólna
2) Ekstrakt eterowy

125,00

33.

Pakiet II – ścieki obejmujący badania:
1) BZT5
2) ChZT
3) Azot ogólny Klejdahla
4) Azot azotanowy NO3
5) Azot azotynowy NO2
6) Fosfor ogólny
7) Zawiesina ogólna
8) Pobieranie próby

457,00

34.

Pakiet III – ścieki obejmujący badania:
1) BZT5
2) ChZT
3) Azot całkowity
4) Fosfor ogólny
5) Zawiesina ogólna
6) Pobieranie próby

416,00

35.

Pakiet I – woda obejmujący badania:
1) Azot  amonowy NH4+  (metoda spektrofotometryczna)
2) Żelazo
3) Mangan
4) Przewodność
5) Odczyn pH
6) Barwa
7) Mętność
8) Bakterie E. coli, bakterie gr. coli
9) Enterokoki kałowe
10) OLB 22 C, 36 C

331,00

36.

Pakiet II – woda mikrobiologia obejmujący badania:
1) Bakterie E. coli, bakterie gr. coli
2) Enterokoki kałowe
3) OLB 22 C, 36 C

189,00

Do wartości usługi zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

PRZETARGI
OGŁOSZENIA
CENNIKI
AKTUALNOŚCI
MULTIMEDIA
HOME | HISTORIA | WODA | USŁUGI | PRZETARGI | TECHNOLOGIA | OGŁOSZENIA | KONTAKT| MULTIMEDIA