O NAS
HISTORIA
USŁUGI
TECHNOLOGIA
WODA
ZSZ

 

CENNIKI - Cennik usług laboratoryjnych w spółce obowiązujący od 1 sierpnia 2015


Lp.

Rodzaj badań

wartość badań netto

1.

BZT5 bez rozcieńczeń

49,00

2.

ChZT

77,00

3.

Azot amonowy NH4 (metoda miareczkowa)

34,00

4.

Azot amonowy NH4 (spektrofotometryczna)

31,00

5.

Azot ogólny Kjeldahla

62,00

6.

Azot azotynowy NO2

31,00

7.

Azot azotanowy NO3

67,00

8.

Azot całkowity (fiolki)

108,00

9.

Azot ogólny - metoda obliczeniowa

150,00

10.

Ortofosforany rozpuszczalne

31,00

11.

Fosfor ogólny

71,00

12.

Zawiesina ogólna

65,00

13.

Ekstrakt eterowy

65,00

14.

Chlorki

16,00

15.

Siarczany

26,00

16.

Żelazo

31,00

17.

Mangan

31,00

18.

Twardość ogólna

20,00

19.

Mętność

14,00

20.

Barwa

13,00

21.

Odczyn pH

13,00

22.

Temperatura

10,00

23.

Kwasowość, zasadowość

21,00

24.

Przewodność

13,00

25.

Indeks objętości osadu czynnego

50,00

26.

Ocena biocenozy osadu czynnego

50,00

27.

Bakterie grupy Coli

89,00

28.

Bakterie E. Coli

89,00

29.

Enterokoki kałowe

69,00

30.

OLB 22 C, 36 C

63,00

31.

Pobieranie próbek dobowych

90,00

32.

Pakiet I - ścieki obejmujący badania:
1) Zawiesina ogólna
2) Ekstrakt eterowy

130,00

33.

Pakiet II – ścieki obejmujący badania:
1) BZT5
2) ChZT
3) Azot ogólny Klejdahla
4) Azot azotanowy NO3
5) Azot azotynowy NO2
6) Fosfor ogólny
7) Zawiesina ogólna
8) Pobieranie próby

500,00

34.

Pakiet III – ścieki obejmujący badania:
1) BZT5
2) ChZT
3) Azot całkowity
4) Fosfor ogólny
5) Zawiesina ogólna
6) Pobieranie próby

460,00

35.

Pakiet I – woda obejmujący badania:
1) Azot  amonowy NH4+  (metoda spektrofotometryczna)
2) Żelazo
3) Mangan
4) Przewodność
5) Odczyn pH
6) Barwa
7) Mętność
8) Bakterie E. coli, bakterie gr. coli
9) Enterokoki kałowe
10) OLB 22 C, 36 C

370,00

36.

Pakiet II – woda mikrobiologia obejmujący badania:
1) Bakterie E. coli, bakterie gr. coli
2) Enterokoki kałowe
3) OLB 22 C, 36 C

220,00

Do wartości usługi zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

CENNIKI - Cennik usług laboratoryjnych w spółce obowiązujący od 1 sierpnia 2013


Lp.

Rodzaj badań

wartość badań netto

1.

BZT5 bez rozcieńczeń

50,00

2.

ChZT

78,00

3.

Azot amonowy NH4 (metoda miareczkowa)

35,00

4.

Azot amonowy NH4 (spektrofotometryczna)

37,00

5.

Azot ogólny Kjeldahla

66,00

6.

Azot azotynowy NO2

35,00

7.

Azot azotanowy NO3

59,00

8.

Azot całkowity (fiolki)

112,00

9.

Azot ogólny - metoda obliczeniowa

150,00

10.

Ortofosforany rozpuszczalne

35,00

11.

Fosfor ogólny

71,00

12.

Zawiesina ogólna

73,00

13.

Ekstrakt eterowy

73,00

14.

Chlorki

17,00

15.

Siarczany

27,00

16.

Żelazo

35,00

17.

Mangan

35,00

18.

Twardość ogólna

22,00

19.

Mętność

15,00

20.

Barwa

14,00

21.

Odczyn pH

14,00

22.

Temperatura

12,00

23.

Kwasowość, zasadowość

22,00

24.

Przewodność

14,00

25.

Indeks objętości osadu czynnego

60,00

26.

Ocena biocenozy osadu czynnego

60,00

27.

Bakterie grupy Coli

80,00

28.

Bakterie E. Coli

80,00

29.

Enterokoki kałowe

74,00

30.

OLB 22 C, 36 C

68,00

31.

Pobieranie próbek dobowych

90,00

32.

Pakiet I - ścieki obejmujący badania:
1) Zawiesina ogólna
2) Ekstrakt eterowy

150,00

33.

Pakiet II – ścieki obejmujący badania:
1) BZT5
2) ChZT
3) Azot ogólny Klejdahla
4) Azot azotanowy NO3
5) Azot azotynowy NO2
6) Fosfor ogólny
7) Zawiesina ogólna
8) Pobieranie próby

520,00

34.

Pakiet III – ścieki obejmujący badania:
1) BZT5
2) ChZT
3) Azot całkowity
4) Fosfor ogólny
5) Zawiesina ogólna
6) Pobieranie próby

470,00

35.

Pakiet I – woda obejmujący badania:
1) Azot  amonowy NH4+  (metoda spektrofotometryczna)
2) Żelazo
3) Mangan
4) Przewodność
5) Odczyn pH
6) Barwa
7) Mętność
8) Bakterie E. coli, bakterie gr. coli
9) Enterokoki kałowe
10) OLB 22 C, 36 C

380,00

36.

Pakiet II – woda mikrobiologia obejmujący badania:
1) Bakterie E. coli, bakterie gr. coli
2) Enterokoki kałowe
3) OLB 22 C, 36 C

220,00

Do wartości usługi zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

PRZETARGI
OGŁOSZENIA
CENNIKI
AKTUALNOŚCI
MULTIMEDIA
HOME | HISTORIA | WODA | USŁUGI | PRZETARGI | TECHNOLOGIA | OGŁOSZENIA | KONTAKT| MULTIMEDIA