O NAS
HISTORIA
USŁUGI
TECHNOLOGIA
WODA
ZSZ

 

CENNIKI - Ceny wody i ścieków w 2017 roku

       Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Ełku  niniejszym zawiadamia, że RADA MIASTA EŁKU  UCHWAŁĄ  NR  XXIV.266.16  z dnia 29 listopada 2016 r.  przedłużyła na okres 1 roku t. j. od dnia  1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr XII.136.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2015 r .w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

w następujących wysokościach:  

Lp.

Kategoria odbiorcy

cena za 1 m3

netto

brutto

1.

Pobór wody
a/ gospodarstwa domowe
b/ pozostali odbiorcy


3,30
3,69


3,56
3,99

2.

Odprowadzanie ścieków
a/ gospodarstwa domowe
b/ pozostali odbiorcy


5,24
5,75


5,66
6,21

3.

Cena łączna
a/ gospodarstwa domowe
b/ pozostali odbiorcy


8,54
9,44


9,22
10,20


 

PRZETARGI
OGŁOSZENIA
CENNIKI
AKTUALNOŚCI
MULTIMEDIA
HOME | HISTORIA | WODA | USŁUGI | PRZETARGI | TECHNOLOGIA | OGŁOSZENIA | KONTAKT| MULTIMEDIA
ostatnia aktualizacja 6 luty 2007