O NAS
HISTORIA
USŁUGI
TECHNOLOGIA
WODA
OGŁOSZENIA - Ceny
Zawiadomienie

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku informuje, że na podstwie Uchwały nr V/26/07 RADY MIASTA EŁK z dnia 30 stycznia 2007 roku został przedłużony czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres:

od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

w następujących wysokościach:  

Lp.

Kategoria odbiorcy

Cena netto za m3

Cena brutto za m3

1.

Pobór wody
a/ gospodarstwa domowe
b/ pozostali odbiorcy


2,03
2,25


2,17
2,41

2.

Odprowadzanie ścieków
a/ gospodarstwa domowe
b/ pozostali odbiorcy


3,60
3,94


3,85
4,21

3.

Cena łączna
a/ gospodarstwa domowe
b/ pozostali odbiorcy


5,63
6,19


6,02
6,62


4

Wprowadzenie nieczystości do stacji zlewczej
a/ ścieki bytowe
b/ ścieki pozostałe

 

5,36
5,70

 

5,74
6,10

Zawiadomienie

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku informuje, że z dniem 1 stycznia 2008 wprowadza nowe ceny za korzystanie z wylewiska ścieków mieszczącego sie w Ełku przy ulicy Krótkiej w następujących wysokościach:

Lp.

Wprowadzenie nieczystości do stacji zlewczej

Cena netto za m3

Cena brutto za m3

1.

Za ścieki bytowe
w tym:
a/ usługa wylewiska
b/ odprowadzenie ścieków

5,39

1,76
3,63

5,76

1,88
3,88

2.

Za ścieki pozostałe
w tym:
a/ usługa wylewiska
b/ odprowadzenie ścieków

5,74

1,76
3,98

6,14

1,88
4,26

 

PRZETARGI
OGŁOSZENIA
CENNIKI
AKTUALNOŚCI
ZSZ
MULTIMEDIA
HOME | HISTORIA | WODA | USŁUGI | PRZETARGI | TECHNOLOGIA | OGŁOSZENIA | KONTAKT| MULTIMEDIA
ostatnia aktualizacja 6 luty 2007