O NAS
HISTORIA
USŁUGI
TECHNOLOGIA
WODA
ZSZ

 

CENNIKI - Ceny wody i ścieków w 2016 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku informuje, że na podstwie Uchwały nr XII.136.15 RADY MIASTA EŁK z dnia 24 listopada 2015 roku wprowadzone są nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres

od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

w następujących wysokościach:  

Lp.

Kategoria odbiorcy

cena za 1 m3

netto

brutto

1.

Pobór wody
a/ gospodarstwa domowe
b/ pozostali odbiorcy


3,30
3,69


3,56
3,99

2.

Odprowadzanie ścieków
a/ gospodarstwa domowe
b/ pozostali odbiorcy


5,24
5,75


5,66
6,21

3.

Cena łączna
a/ gospodarstwa domowe
b/ pozostali odbiorcy


8,54
9,44


9,22
10,20


 

PRZETARGI
OGŁOSZENIA
CENNIKI
AKTUALNOŚCI
MULTIMEDIA
HOME | HISTORIA | WODA | USŁUGI | PRZETARGI | TECHNOLOGIA | OGŁOSZENIA | KONTAKT| MULTIMEDIA