O NAS
HISTORIA
TECHNOLOGIA
WODA
USŁUGI
ZSZ
CENNIKI - Ceny wody i ścieków w 2015 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku informuje, że na podstwie Art.24 ust.8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr.123 poz.858/ wprowadzone są nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres

od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

w następujących wysokościach:  

Lp.

Kategoria odbiorcy

cena za 1 m3

netto

brutto

1.

Pobór wody
a/ gospodarstwa domowe
b/ pozostali odbiorcy


3,23
3,61


3,49
3,90

2.

Odprowadzanie ścieków
a/ gospodarstwa domowe
b/ pozostali odbiorcy


5,04
5,53


5,44
5,97

3.

Cena łączna
a/ gospodarstwa domowe
b/ pozostali odbiorcy


8,27
9,14


8,93
9,87


 

PRZETARGI
OGŁOSZENIA
CENNIKI
AKTUALNOŚCI
MULTIMEDIA
HOME | HISTORIA | WODA | USŁUGI | PRZETARGI | TECHNOLOGIA | OGŁOSZENIA | KONTAKT| MULTIMEDIA
ostatnia aktualizacja 6 luty 2007