O NAS
HISTORIA
TECHNOLOGIA
WODA
USŁUGI
ZSZ
KONTAKT

Adres pocztowy:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Suwalska 64
19-300 Ełk.

Adres elektroniczny ogólny:
E-mail: sekretariat.pwik@elk.com.pl

Telefony:
Centrala telefoniczna - 87 621-84-00
Fax - 87 610-23-71

Zgłoszenia awarii oraz interwencje w sprawie zakłóceń w funkcjonowaniu zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków przyjmuje dyspozytor

Telefony czynne całą dobę: 994 - połączenie bezpłatne.

Zarząd Spółki 19-300 Ełk ul. Suwalska 64
Wojciech Jassak
- Prezes Zarządu

Organizacja przedsiębiorstwa:

Baza Firmy tel: 87 621-84-00; fax: 87 610-23-71, 19-300 Ełk ul. Suwalska 64

Andrzej Randzio - Zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno - finansowych
Kazimierz Nowicki - Zastępca dyrektora do spraw eksploatacji

Dział Sprzedaży,

  • Anna Dejnak-Czarniecka - Kierownik Działu Sprzedaży, 87 621-84-12

Dział Techniczny,

Jednostka Realizująca Projekt - "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk"

  • Marek Przybysz - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, 87 621-84-26

Dział Dyspozytorski ,

Dział Sieci,

Dział Głównego Energetyka,

Dział Głównego Mechanika,

Dział Zaopatrzenia,

Dział Automatyki,

Pełnomocnik ds. ZSZ, Inspektor ds. BHP, PPOŻ, OC

Dział Księgowości i Spraw Pracowniczych ,

Oczyszczalnia ścieków: centrala 87 619-74-15, fax. 87 621-90-45,
19-321 Nowa Wieś Ełcka

Stacja uzdatniania wody 87 621-65-57, 19-300 Ełk ul. Suwalska 73

 

PRZETARGI
OGŁOSZENIA
CENNIKI
AKTUALNOŚCI
MULTIMEDIA
HOME | HISORIA | WODA | USŁUGI | PRZETARGI | TECHNOLOGIA | OGŁOSZENIA | KONTAKT| MULTIMEDIA
ostatnia aktualizacja