O NAS
HISTORIA
TECHNOLOGIA
WODA
USŁUGI
ZSZ
SIEĆ KANALIZACYJNA

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Sieć kanalizacji sanitarnej miasta Ełk jest siecią rozdzielczą, niezależną od kanalizacji deszczowej. Wszystkie ścieki za pośrednictwem systemu kanałów grawitacyjnych,  przepompowni lokalnych, głównego kolektora zbiorczego DN-1200 i przepompowni głównej trafiają dwoma kolektorami tłocznymi DN-600 do odległej o 5 km oczyszczalni ścieków.
Stopień skanalizowania miasta wynosi dziś ok. 87%, jednak dla nieskanalizowanych obszarów opracowano już dokumentację budowlaną, która jest sukcesywnie realizowana.

Sukcesywnie  modernizowana oczyszczalnia ścieków ma uporządkowaną gospodarkę ściekową i osadową i wypełnia normę dostosowującą Polskie prawo do wymagań Unii Europejskiej.

Przepustowość oczyszczalni umożliwia sukcesywną rozbudowę sieci sanitarnej i przyjęcie nowych dostawców ścieków.

Sukcesywnie  realizowany jest program kanalizowania obszaru gminy Ełk. Wymaga to wybudowania wielu kilometrów sieci grawitacyjnej i tłocznej z systemem zsynchronizowanych przepompowni ścieków. Celem ostatecznym jest zachowanie walorów przyrodniczo - krajoznawczych regionu.

Aktualnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku przygotowuje się do realizacji dużego projektu inwestycyjnego polegającego na gruntownej renowacji kanalizacji  sanitarnej i wodociągowej  na terenie miasta Ełku, przy zaangażowaniu środków unijnych w ramach Funduszu Spójności.

Pompownia ścieków

PRZETARGI
OGŁOSZENIA
CENNIKI
AKTUALNOŚCI
MULTIMEDIA
HOME | HISTORIA | WODA | USŁUGI | PRZETARGI | TECHNOLOGIA | OGŁOSZENIA | KONTAKT| MULTIMEDIA
ostatnia aktualizacja 12 stycznia 2008