O NAS
HISTORIA
TECHNOLOGIA
WODA
USŁUGI
ZSZ
RYS HITORYCZNY

Ełk

Ełk był pierwotnie jaćwieską osadą rybacką. W drugiej połowie XIII wieku obszar ten zajęli Krzyżacy. Udokumentowana historia Ełku sięga XV wieku, kiedy to na szlakach handlowo - wojennych, u zbiegu strategicznych interesów Zakonu Krzyżackiego, Litwy, Rusi i Polski, ulokowano na wyspie Jeziora Ełk zamek warowny - najpierw drewniany, który w 1408r został przebudowany na twierdzę murowaną rycerzy zakonnych.

Północne wybrzeże jeziora, przy ujściu rzeki Ełk, obfitujące w dary boru i wody dało zachęcające warunki bytowe przybywającym tu z Niemiec i Mazowsza osadnikom. Bartnictwo, łowiectwo, rybołówstwo zaspakajało w pełni skromne potrzeby życiowe mieszkańców tej ziemi.

w 1425r młoda osada otrzymała od Wielkiego Mistrza Zakonu Paul von Russdorf Akt lokacyjny.

Symbioza załogi zamku oraz mieszkańców wioski, wzajemne ich zależności, spowodowały szybki rozwój i stabilizowały pozycję sołectwa.

Wojny podjazdowe w drugiej połowie XV wieku wstrzymały jednak rozwój Ełku. Początek XVI wieku zapisał się szybkim rozwojem rzemiosła, natomiast od połowy XVI w. za sprawą przybyłego z Krakowa drukarza Jana Maleckiego , nastąpiło ożywienie życia kulturalnego. Wraz z synem Hieronimem wydawali oni polskojęzyczne książki o tematyce religijnej, założyli szkołę średnią, umożliwiającą kontynuowanie studiów uniwersyteckich.

Gmina w tym czasie uznawana była za centrum gospodarcze i oświatowe Mazur wschodnich.

Ełk, mimo korzystnej sytuacji ekonomicznej, nie mógł rozwijać się intensywnie z powodu nękających epidemii dżumy - 1559, 1563, 1653, 1709 -1710r. Wkrótce po trzeciej, wielkiej epidemii w czasie potopu szwedzkiego, w1653r. miał miejsce najazd tatarski i ogromne spustoszenie osady.

23 sierpnia 1669r., po wspaniałym wysiłku odbudowy , Wielki Elektor Fryderyk Wilhelm nadał miejscowości prawa miejskie oraz wiele przywilejów, w tym możliwość organizowania targów i jarmarków . Niestety wiele pożarów ( 1688, 1695, 1819, 1822 ) skutecznie wstrzymało intensywniejszy rozwój miasta.

Dopiero druga połowa XIX wieku stała się początkiem epoki nowego rozkwitu miasta. Nowy impuls do rozwoju miasta dało uruchomienie 8 grudnia 1868r. linii kolejowej Królewiec - Ełk. Ta pierwsza linia, wybudowana w Prusach Wschodnich otworzyła drogę między Królewcem, Rosją i Polską. Dokumentem z 25 lipca 1870r. została nadana koncesja na budowę kolei z Ełku do granicy prusko - rosyjskiej, a 21 lipca 1871r. w trasę ruszył pierwszy pociąg.

Istniejącą już wówczas pocztę powiązano w 1876r. ze stacją telegraficzną. Zaczął kwitnąć handel. W 1879r. uruchomiono odcinek kolejowy Olecko - Gołdap, a 16 listopada 1885r. linię Ełk - Pisz - Olsztyn. W latach 1893 - 94 wybudowano drugi tor na odcinku Ełk - Korsze, a wiosną 1914r. została oddana do użytku kolej wąskotorowa Ełk - Turów.

Wszystkie te przedsięwzięcia spowodowały, że Ełk stał się ważnym węzłem kolejowym prowincji wschodniopruskiej, a rozwój aglomeracji uwarunkował konieczność budowy infrastruktury technicznej miasta.

1895 - 1904 - budowa wodociągów i kanalizacji

1886 - 1898 - uruchomienie gazowni i budowa gazowego oświetlenia ulic

1898 - utworzenie rozmównicy telefonicznej z publicznym aparatem abonenckim ( w 1912r nastąpiła jej rozbudowa do 700 numerów )

- równolegle uruchomiono urządzenia generujące energię elektryczną na potrzeby miejskie.

Rozwój i rozrastanie się miasta odbywało się wzdłuż obecnej ulicy Mickiewicza, Armii Krajowej i Wojska Polskiego. Do końca wieku liczba mieszkańców została potrojona. Pojawiły się nowe fabryki maszyn, tartaki, warzelnie piwa, cegielnie, karczmy.

Dziś Ełk liczy około 60.000 mieszkańców i ugruntowuje swoją istotną rolę centralnego ośrodka przemysłowo - turystycznego północno - wschodniej Polski.

PRZETARGI
OGŁOSZENIA
CENNIKI
AKTUALNOŚCI
MULTIMEDIA
HOME | HISTORIA | WODA | USŁUGI | PRZETARGI | TECHNOLOGIA | OGŁOSZENIA | KONTAKT| MULTIMEDIA